Public announcement

Welcome!

Nơi cập nhật các thông báo mới của công ty

1

X2 lương

Avatar
Franz Phan

Để thúc đẩy tiến độ chuyển đổi hệ thống, công ty bổ sung nội dung dưới đây và duy trì tới khi có cập nhật mới:

A. Nội dung:

Ngoài lương chính, sẽ áp dụng mức 1 mức lương tương tự với tất cả nhóm Administration (Gọi là lương B)

B. Thực hiện:

1. Lương B sẽ thanh toán dựa trên Timesheets của các cá nhân

2. - Trong tuần đầu cần submiss time sheet vào cuối ngày để approval và thực hiện thanh toán

   - Trong tuần sau thì sẽ chỉ submiss vào cuối hằng tuần,

3.  - Để tránh mất thời gian hỏi đáp, mọi người tự xem tutalrial và tự thực hiện, 

Lưu ý: 

    - Tất cả submiss tạm hợp lý sẽ approval,

   - Tất cả các submiss có thông tin ko hợp lý, gây khó hiểu, hoặc nhầm lần các thông tin liên quang do chủ quang sẽ reject.

C. Đề nghị Minh tìm cơ chế để thanh toán các timesheet này qua hệ thống để thanh toán hàng tháng.  

1 Comment
Avatar
Discard
Avatar
Sarah Nguyen
-

Dạ anh!

6 Answers
0
Avatar
Franz Phan
Best Answer

Cập nhật tình hình thực hiện:

Chưa thực hiện được do Bá, Hải và Minh chưa setting được hệ thống tài chính và log giờ.

1 Comment
Avatar
Discard
Avatar
Aria Lee
-

Bá test commetn from acc LP

0
Avatar
Bill Lee
Best Answer

Dạ em đã xem

Avatar
Discard
0
Avatar
Julie Nguyen
Best Answer

đã xem

Avatar
Discard
0
Avatar
Sarah Nguyen
Best Answer

Dạ anh!

Avatar
Discard
0
Avatar
Mimi Nguyen
Best Answer

dạ anh


Avatar
Discard
0
Avatar
Brian Nguyen
Best Answer

Dạ, em đã đọc rồi anh

Avatar
Discard