Public announcement

Welcome!

Nơi cập nhật các thông báo mới của công ty

0

Virtual office

Avatar
Brian Nguyen

Hi all,
Trên website mới thêm 1 link google meet  ở menu "All team". 

Vào mục số 3: Virtual office sẽ có 2 link:
- Everyday attendance: dùng cho skype
- Team meeting: dùng cho google meet để họp

Vậy mọi người vào đây lấy link để họp cho nhanh nhé.

1Comment
Avatar
Discard
Avatar
Celine Nguyen
-

dạ anh