Public announcement

Welcome!

Nơi cập nhật các thông báo mới của công ty

0

Về việc chạy bộ vào thứ 6 hằng tuần

Avatar
Zoe Hoang

Để củng cố tinh thần thể dục thể thao, công ty tổ chức chạy bộ vào mỗi thứ 6 hằng tuần

Sẽ có áo công ty để nâng cao tinh thần tập thể( cái này vẫn đang chờ logo hoàn thành)

Giải thưởng giành cho những cá nhân tham gia nồng nhiệt nhất:

+Top 3 người tham gia đủ 12 buổi đầu tiên - 1 đôi giày hiệu chuyên để chạy bộ/ người

+Top 2 người tham gia đủ 24 lần đầu tiên - 1 DJI OM Mobile Gimbal/người

+Top 1 người tham gia đủ 36 lần đầu tiên - 1 GoPro

Với trường hợp nhiều hơn số người tỏng Top 1,23 thì sẽ trao đổi bên dưới

mn cm số lần tham gia dưới post dưới nha

Avatar
Discard