Public announcement

Welcome!

Nơi cập nhật các thông báo mới của công ty

1

Update title block VNdraft

Avatar
James Dinh

Hi team thiết kế,
Khung VNdraft có thay đổi về Watermark và 1 số mục như đánh dấu, mọi người ai đang làm job dùng khung VNdraft thì cập nhật giúp Q.
- Link khung dưới comment.

2Comments
Avatar
Discard
Avatar
Franz Phan
-

t