Public announcement

Welcome!

Nơi cập nhật các thông báo mới của công ty

1

Time off report 2022

Avatar
Mimi Nguyen

Hi anh/chị/em,

Vừa rồi bên nhân sự đã nhập ngày nghỉ cũng như bù lễ năm 2022 vào hệ thống, anh chị em vào check giúp em xem đã đúng và đủ chưa ạ., Các trường hợp sai sót cần phản hồi trước 8h sáng ngày mai, sau đó sẽ không chỉnh sửa nữa ah. Nếu không có ý kiến gì vui lòng cmt "Chốt" giúp em.

Em cám ơn!

8 Comments
Avatar
Discard
Avatar
Julie Nguyen
-

Chốt

Avatar
Brian Nguyen
-

Chốt

Avatar
Aria Lee
-

chốt

Avatar
Daisy Le
-

chốt

Avatar
Zoe Hoang
-

chốt

Avatar
Marky Tran
-

Chốt

Avatar
Bill Lee
-

Chốt

Avatar
James Dinh
-

Chốt