Public announcement

Welcome!

Nơi cập nhật các thông báo mới của công ty

0

Thanh toán lương T4 2023

Avatar
Mimi Nguyen

Hi anh/chị,
Tiền từ Úc chuyển về bị kẹt lại, em đã cố liên hệ bank để xử lý cả ngày hôm nay nhưng bank vẫn không xử lý kịp, chừ họ hết giờ làm việc nên hẹn mai làm việc tiếp, do vậy nên chưa kịp gửi lương hôm nay được.
Mong anh/chị thông cảm.
Em cảm ơn!

Avatar
Discard