Public announcement

Welcome!

Nơi cập nhật các thông báo mới của công ty

0

Thanh toán lương T3 2023

Avatar
Mimi Nguyen

Hi Anh/chị,

Tuần này và tuần tới bên Úc nghỉ lễ Phục sinh (lễ lớn) nên ngân hàng sẽ nghỉ làm việc, vì vậy việc thanh toán lương có thể muộn lại vài ngày. Mong các anh/chị thông cảm. Sau khi ngân hàng trở lại làm việc thì công ty sẽ sắp xếp chi trả lương ngay.

Em cám ơn!

Avatar
Discard