Public announcement

Welcome!

Nơi cập nhật các thông báo mới của công ty

0

Thanh toán lương T1/2023

Avatar
Mimi Nguyen

Hi anh/chị,
Công ty vừa cập nhật quy chế tại mục B12 về việc cập nhật lương theo review khách hàng, hiện tại đang thống kê để thanh toán tất cả các review từ trước đến nay trên hệ thống Odoo,
Việc này cần thêm 1-2 hôm để kiểm tra là làm kỹ,
Theo sơ bộ mọi người đều có thưởng,
Vậy mọi người vote giúp em 1 trong 2 option sau:
1. Thanh toán lương luôn, và thống kê sau, có thể thanh toán vào tháng sau,
2. Đồng ý cho chậm tới thứ 3 tuần sau để nhận 1 lần, công ty sẽ thanh toán phần lương bảo hiểm hôm nay.
Nếu lượng vote trên 50% của option nào thì sẽ chọn option đó, hạn vote đến 3h pm chiều hôm nay, nếu chưa nhận được vote, mặc nhiên được hiểu là đã chọn option 2

Em cám ơn!

5Comments
Avatar
Discard
Avatar
Aria Lee
-

Option 2 e

Avatar
Abby Nguyen
-

1

Avatar
Franz Phan
-

Minh, em thử edit add tags vào để sau tìm cho dể em,

Avatar
James Dinh
-

Option 2

Avatar
Mimi Nguyen
-

Hi anh/chị,
Dựa theo lượng vote, công ty sẽ hủy tất cả phiếu lương đã gửi hôm qua để cập nhật lương theo review khách hàng. Công ty sẽ thanh toán lương bảo hiểm hôm nay.
Em cám ơn!

6Answers
1
Avatar
Bill Lee
Best Answer

option 2

Avatar
Discard
0
Avatar
Sophia Nguyen
Best Answer

Option 2Avatar
Discard
0
Avatar
Daisy Le
Best Answer

option 1

Avatar
Discard
0
Avatar
Brian Nguyen
Best Answer

option 2

Avatar
Discard
0
Avatar
Celine Nguyen
Best Answer

option 1


Avatar
Discard
0
Avatar
Julie Nguyen
Best Answer

1

Avatar
Discard