Public announcement

Welcome!

Nơi cập nhật các thông báo mới của công ty

0

Logo công ty AZplan

Avatar
Mimi Nguyen

Hi all,

A. Để chuẩn bị cho việc tiếp cận các thị trường đa dạng và làm việc với các đối tác chuyên nghiệp hơn, Công ty quyết định thay đổi thương hiệu từ VNdraft Pty Ltd thành AZplan Pty Ltd,

Ý nghĩa:

AZ:

- A đến Z giải quyết trọn khâu,

- Quan tân khách hàng, giúp khách hàng hoàn thành dự án "đi tới nơi về tới chốn"

- Hướng tới đa lĩnh vực

Plan:

- Nghĩa cơ bản là kế hoạch, hồ sơ, thường sử dụng phổ biến trong lĩnh vực cty đang hoạt động

- Nghĩa mở rộng có thể áp dụng cho một số lĩnh vực khác A.

B. Công ty có thay đổi mẫu logo,

Kính nhờ các thành viên công ty vào link bên dưới vote giúp để bắt đầu triển khai thay đổi thương hiệu.

1 Comment
Avatar
Discard