Public announcement

Welcome!

Nơi cập nhật các thông báo mới của công ty

0

Customer ratings report

Avatar
Mimi Nguyen

Hi anh/chị,
Đây là bảng báo cáo về ảnh hưởng lương dựa trên đánh giá của khách hàng.  (Link ở cmt a Hải)

Anh/chị xem có ý kiến gì không thì phản hồi hoặc xác nhận giúp để e cập nhật lương ak.
Em cám ơn!

1Comment
Avatar
Discard
2Answers
0
Avatar
Franz Phan
Best Answer

Link ko xem được M

2Comments
Avatar
Discard
Avatar
Mimi Nguyen
-

e k hyperlink dc a, bị lỗi á

Avatar
Franz Phan
-

Hệ thống ko lỗi, do mình ko biét dùng, test với ai đi em.