Public announcement

Welcome!

Nơi cập nhật các thông báo mới của công ty

0

Cài phần mềm để remane và quảng lý tài liệu

Avatar
Franz Phan

- Nếu ai chưa cài phần mềm Total commander thì vui lòng tải về cài

https://www.dropbox.com/s/yjx1em8rt9cypau/23.02.08 tcmd1052x64.exe?dl=0

- Sẽ có hướng dẫn vào ngày mai để hướng dẫn cho những ai chưa biết sử dụng

2Comments
Avatar
Discard
Avatar
Grace Ho
-

Da anh

Avatar
Aria Lee
-

dạ e cài phần mềm Total commander rồi a